Kramer Kubaard

 

Gerrit Klazes Kramer geb. 20-05-1801 te Bolsward en Elisabeth Frans Romkes geb ?-?1800 te Bolsward trouwden 21-05-1826 te Bolsward en gingen wonen Rijkstraat 4 te Bolsward

Gerrit Klazes Kramer geb. 20-05-1801 te Bolsward en Elisabeth Frans Romkes geb ?-?1800 te Bolsward trouwden 21-05-1826 te Bolsward en gingen wonen Rijkstraat 4 te Bolsward

Gerrit Klazes Kramer is de vader van Frans Kramer van Kubaard, in de familie het meest bekend. Over de voorouders van Gerrit vallen ook interessante dingen te vertellen; deze komen in een apart artikel te spraken.

Gerrit Klazes Kramer
Gerrit Klazes Kramer

Gerrits’ schoonvader Frans Romkes  was een bemiddeld koopman en wethouder van Bolsward. Gerrit was een aankomend  koopman en zijn vrouw had  beneden in de Rijkstraat 4, het huis dat Gerrit en zij van haar vader huurden een grote winkel in manufacturen.  Eerst na drieënhalf jaar werd er een kindje geboren Johanna Geertrui-da, genoemd naar beide grootmoeders, waarna  in 1829 Johanna en  na 4 jaar in 1833 Geertruida; dit dochtertje overleed al na een half jaar. In 1935 werd een tweeling geboren; het meisje werd weer Geertruida of Trui genoemd, en  de jongen Frans. Het lijkt zo mooi maar helaas overleed na 14 dagen moeder Elisabeth en twee dagen later het meisje. Gerrit zou hertrouwen en verhuizen.

De verschillende plaatsen, die in het 2e huwelijk bewoond werden

De verschillende plaatsen, die in het 2e huwelijk bewoond werden

Gerrit hertrouwde in 1836 met weduwe Pietje Fongers Huitema, die al drie meisjes en ’n jongen had. Zij woonden in het prachtige Longerhouw op een boerderij van Pietjes’ familie, naast de kerk. Gerrit verhuisde met Johanna en Frans daarheen en in hetzelfde jaar werd een meisje geboren, dat vermoedelijk vanwege de herinnering weer Trui werd genoemd.  Johanna was echter zwak en in 1646 overleed zij onder trieste omstandigheden.

Boerderij De Grote Klaver

Boerderij De Grote Klaver

Gerrit was behalve koopman ook veehouder geworden. Dat ging  zo goed dat Gerrit niet alleen de boerderij in Longerhouw kon kopen maar ook de boerderij de Grote Klaver aan de overkant van de huidige snelweg, waar hij al landbouwgronden had.

In 1852 komt Pietjes zoon Dirk op de boerderij van  Longerhouw; zijn zusjes zijn al getrouwd en Gerrit en Pietje verhuizen nu met Frans en Trui naar een buitenbuurt van Bolsward, naar Lonjé, waar slechts twee boerderijen staan; Gerrit huurt de linkse. Frans en Trui zijn nu 18 en 16 jaar. Frans gaat na een goede kostschool in Duiven waar hij ook Frans leert  boeren op de Grote Klaver en daar waarschijnlijk ook al wonen.

In 1856 gaan Gerrit en Pietje in de stad Bolsward  wonen, waar Gerrit  een huis koopt, waarschijnlijk op de Dijlakker. We kennen alleen de vorige eigenaar Creemer; deze woonde op de Dijlakker, de Grote of de Kleine. In datzelfde jaar trouwen Frans en Trui, beide op dezelfde dag, op 12 mei. Ik vermoed nog vanuit Lonjé. Dit schrijft Gerrit in zijn almanak van 1856, die wonderwel  bewaard is gebleven, 10 mei: “Trouwdag van de kinderen Britale wind – de wind NO – de hen op de eieren gezet om te broeijen” en op 12 mei, de dag van het kerkelijk huwelijk: “Trouwdag van de kinderen Bezonder mooi weder de wind W vrolijke dag gehad”. Wie heel goed kijkt, kan lezen dat Gerrit zijn schoon-zoon op die dag f. 20 voorschiet!

Op 5 november 1862 overlijdt Gerrit en Pietje op 26 november 1871.

Hiermee eindigt het 1e gedeelte van een korte samenvatting van de Kroniek “Kramer Kubaard”, waarin dit verhaal veel uitvoeriger en in een bredere context wordt weergegeven. De CD is bij mij verkrijgbaar. Met behulp van  het bovengetoonde kaartje kan men alle plaatsen vinden, waar Gerrit gewoond heeft, en deze eventueel  gaan bekijken.                     

Vervolg Frans Gerrits Kramer